O Firmie
Kontakty, godziny pracy:
Ogłoszenia - informacje
Przetargi
e-Czynsze
RODO
O Firmie

Szanowni Państwo

Zakład Gospodarki Nieruchomościami "WRO-DOM" Sp. z o. o. działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzi od 2000r.,  co pozwoliło nam na zdobycie dużego doświadczenia.

 • Obecnie zarządzamy 276 budynkami Wspolnot Mieszkaniowych zlokalizowanych głównie na terenie Starego Miasta.
 • Działalnością Spółki keruje czteroosobowy Zarząd, którego członkowie posiadają doświadczenie, wiedzę i  licencje zawodowe niezbędne w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.
 • ZGN "WRO-DOM" Sp. z o. o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pracowników na stanowiskach: administrator, księgowa, inspektorzy nadzoru - posiadających wymagane uprawnienia.
  Jesteśmy więc przygotowani do świadczenia szerokiego wachlarza usług w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 • Naszym celem nadrzędnym jest dbałość o powierzone nam mienie oraz racjonalne gospodarowanie powierzonymi nam środkami finansowymi.
 
dlatego też:
 
 • dbamy o czystość i porządek w budynku
 • szybko i sprawnie usuwamy awarie
 • pomagamy planować i wykonywać remonty
 • dobrze gospodarujemy pieniędzmi Wspólnot Mieszkaniowych
 • prowadzimy czytelne rozliczenia finansowe
 • zapewniamy korzystne umowy na dostawy mediów do budynku
 • gwarantujemy bieżący nadzór eksploatacyjno – konserwacyjny
 • pośredniczymy w wyborze wykonawców prac remontowych
 • prowadzimy rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych z urzędami skarbowymi
 • nadzorujemy funkcjonowanie konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • pośredniczymy w wyborze najkorzystniejszej oferty do ubezpieczenia nieruchomości

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  ZGN „Wro-Dom” Sp. z o.o. NIP:897-16-26-255 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000013858, Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Strona główna