O Firmie
Kontakty
Ogłoszenia - informacje
Przetargi
e-Czynsze
RODO
Kontakty


Zarząd:
Prezes Zarządu
Dyrektor

Elżbieta Sieradzka
godziny przyjęć:
pn., wt., czw., pt., godz: 8.00 - 15.00
środa godz. 8.00 – 17.00

Telefon: 71 341 81 53 
e-mail: wro-dom@wro-dom.pl
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora d/s finansowych
Danuta Kruczek
godziny przyjęć:
pn., wt., czw., pt., godz: 8.00 - 15.00
środa godz. 8.00 – 17.00

Telefon: 71 341 81 53
e-mail: wro-dom@wro-dom.pl
Członek Zarządu
Kazimiera Oksińska
 
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych

Stanisław Liptak
godziny przyjęć:
pn., wt., czw., pt., godz: 8.00 - 15.00
środa godz. 8.00 – 17.00

Telefon: 71 341 81 53
e-mail: wro-dom@wro-dom.pl
Sekretariat/Kancelaria pok. 206
Sekretarka

Anna Wrześniak
Telefon: 71 341 81 53, 344-22-41
Fax: 71 344 22 41 wybrać 5
e-mail:
wro-dom@wro-dom.pl
Dział Techniczny pok. 107, 108:
Inspektor Nadzoru
Andrzej Szmigielski

Telefon: 71 343 20 65
e-mail: aszmigielski@wro-dom.pl

Inspektor Techniczny
Artur Liptak
Telefon: 71 343 20 65
e-mail: aliptak@wro-dom.pl
Inspektor Techniczny
Łukasz Sieradzki

Telefon: 71 343 20 65
e-mail: lsieradzki@wro-dom.pl

Dyspozytor
Paweł Sieradzki

Telefon: 71 342 20 65
e-mail: psieradzki@wro-dom.pl

Dział Naliczeń i Windykacji pok. 201

Inspektor - Administrator
Joanna Augustyn


Telefon: 71 344 78 30
e-mail: jaugustyn@wro-dom.pl

Inspektor - Administrator
Anna Iwanicka

Telefon: 71 344 78 30
e-mail: aiwanicka@wro-dom.pl

Inspektor -Administrator
Aneta Oksińska

Telefon: 71 344 78 30
e-mail: aoksinska@wro-dom.pl

Dział Rozliczeń Mediów pok. 207
Inspektor d/s rozliczeń medii
  Jolanta Szczepańska - Czaja
Telefon: 71 343 16 43
e-mail: jszczepanska-czaja@wro-dom.pl

Inspektor d/s rozliczeń medii
Małgorzata Mazur

Telefon: 71 343 16 43
e-mail mmazur@wro-dom.pl

Dział Księgowości pok. 208
Główny Księgowy
Janusz Czarnecki

Telefon: 71 341 81 53
e-mail: jczarnecki@wro-dom.pl

Samodzielna Księgowa
Irena Dzięcioł
Telefon: 71 344 43 80
e-mail: idzieciol@wro-dom.pl
Księgowa
Łucja Kozyra - Baczyńska
Telefon: 71 344 43 80
e-mail: lbaczynska@wro-dom.pl
Księgowa
Katarzyna Barczak
Telefon:  71 344 43 80
e-mail: kbarczak@wro-dom.pl

 

Godziny pracy:  poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Dyżury popołudniowe: środy: 15:30 - 17:00


Strona główna