UWAGA!!!

PODAWANIE STANU WODOMIERZY !!!

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności podania stanu wodomierzy.
Ostateczny termin - 20.12.2019r.
Jednocześnie informujemy, ze dwukrotny brak odczytu
spowoduje rozliczenie opłat na podstawie ryczałtu.
Stan wodomierzy można przesyłac na adresy e-mail:

jszczepanska-czaja@wro-dom.pl
wro-dom@wro-dom.pl


******************************************************************************************************

UWAGA - LEGALIZACJA WODOMIERZY !!!
Przypominamy o konieczności legalizacji wodomierzy -
termin 5-cio letni.

******************************************************************************************************        

Telefony alarmowe:  
Rodzaj awarii: Firma: Numer telefonu:
elektryczna
wodno - kanalizacyjna


Pogotowie Instalacyjno Elektryczne i wodno kanalizacyjne S.C. Muntowski Marcin
ul. B. Chrobrego 14A, 55 - 330 Mrozów

 

71 348 65 11
instalacji cieplnej  Pogotowie FORTUM  993
instalacji gazowej  Pogotowie gazowe  992
******************************************************************************************************

DRUKI DO POBRANIA:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/deklaracja_20130604081219.pdf            
Komunikat w sprawie sposobu wypełnienia deklaracji dot. lokali mieszkalnych: sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/pismo_do_mieszkancow.doc
Komunikat w sprawie sposobu wypełnienia deklaracji dot. lokali użytkowych:  sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/pismo_do_lokali_uzytkowych.doc
Wzór wypełnionej deklaracji gdy masz obowiązek ustalić opłatę od liczby osób zamieszkałych w lokalu:  
wzor1_deklaracja_smieci_od_osob.pdf
Wzór wypełnionej deklaracji gdy masz obowiązek ustalić opłatę od powierzchni lokalu:  wzor2_deklaracja_smieci_od_metrow.pdf