O Firmie
Kontakty, godziny pracy, środowe dyżury:
Ogłoszenia - informacje
Przetargi
e-Czynsze
RODO
Przetargi

Nowe postępowanie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych.

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Hugona Kołłątaja 32 we Wrocławiu


Identyfikator postępowania
ocds-148610-84b2e8ac-c31c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00072666

Link do zamówienia na platformie:


https://wro-dom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki do pobrania:
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Og__oszenie_o_zam__wieniu_Ko______taja_32-sig(1).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Opis_techniczny_Ko______taja_32(2).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Dokumentacja_Ko______taja_32(1).zip
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Przedmiar_Ko______taja_32(1).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/STWiORB_Ko______taja_32(3).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/SWZ_wersja_edyt_za__(6).docx
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/WRO-DOM-5-2021_SWZ-sig.pdf

Zamawiający:    Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kołłątaja 32 we Wrocławiu
 
    z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
    reprezentowana przez:
 
 
Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
 
                    tel: 71 344 - 81 - 53, 71 344 - 22 - 41
                   e-mail: wro-dom@wro-dom.pl


UWAGA!!!
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/KOLLATAJA_32__kwota_20210617073551.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/UNIEWA__NIENIE_post__powania_Ko______taja_32_2021-06-18-sig.pdf

Nowe postępowanie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych.

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul.Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu
Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Wrocławia


Identyfikator postępowania
ocds-148610-31bf7560-c321-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00072718

Link do zamówienia na platformie:

https://wro-dom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki do pobrania:sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Og__oszenie_o_zam__wieniu_Ko__ciuszki_51-sig(4).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Opis_techniczny_Kosciuszki_51(4).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Dokumentacja_Ko__ciuszki_51(1).zip
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Przedmiar_Ko__ciuszki_51(2).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/STWiORB_Ko__ciuszki_51(1).pdf
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/SWZ_wersja_edyt_za__(5).docx
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/WRO-DOM-6-2021_SWZ-sig(1).pdf

Zamawiający:    Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 51 we Wrocławiu
 
    z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
    reprezentowana przez:
 
 
Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
 
                    tel: 71 344 - 81 - 53, 71 344 - 22 - 41
                   e-mail: wro-dom@wro-dom.pl


UWAWA!!!
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/KOSCIUSZKI_51_kwota_20210617073640.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/UNIEWA__NIENIE_post__powania_Ko__ciuszki_51_2021-06-18-sig.pdf


Nowe postępowanie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych.

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
polegających na wykonaniu remontu elewacji zachodniej budynku przy ul. Hugona Kołłątaja 9/10
we Wrocławiu

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Wrocławia


Identyfikator postępowania
ocds- 148610-fc56dd9a-c316- 11eb-911f-9ad5
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00072617

Link do zamówienia na platformie:

https://wro-dom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki do pobrania:


sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Dokumentacja_Ko______taja_9_10(3).zip


sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Obmiar_Ko______taja_9_10.pdf

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/Og__oszenie_o_zam__wieniu_Ko______taja_9_10-sig.pdf

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/STWiORB_Ko______taja_9_10(1).pdf

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/SWZ_wersja_edyt_za__(4).docx

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/WRO-DOM-4-2021_SWZ-sig(2).pdf


Zamawiający:    Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hugona Kołłątaja 9/10 we Wrocławiu
 
 
z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
reprezentowana przez:
 
Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław
tel: 71 344 - 81 - 53, 71 344 - 22 - 41
e-mail: wro-dom@wro-dom.pl


UWAGA!!!
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/KOLLATAJA_9_10_kwota_20210617073509(1).pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/KOLLATAJA_9_10_ZESTAWIEN_20210617103339.pdf


                          OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
               
sites/80/80e6f8577c588f13d4e53467b358c3fa/attachments/File/WYBOR_OFERTY_KOLLATAJA_9_20210625090956.pdf
Strona główna